DEELNEMENDE PRODUCTCATEGORIEËN

Koffiebonen

ABONNEMENTSDUUR

Vrijblijvend: geen minimale duur. Het abonnement van Koffiestore heeft een onbepaalde looptijd die ingaat op de datum van activering.

UITSTAPTARIEF

Niet van toepassing.

BEËINDIGING, PAUZERING OF AANPASSING FREQUENTIE MOGELIJK VIA

Online klantomgeving. 

LEVERINGSKOSTEN

Alle leveringen van de abonnementen worden GRATIS verzonden. 

MINIMUM KWANTITATIEF AANTAL PRODUCTEN PER BESTELLING

2

FREQUENTIE ZENDINGEN

Eens per 2 maanden. (Andere frequenties op aanvraag).

BESCHIKBARE BETAALMETHODES

iDeal of Creditcard

 

 

1. Sluiting van de overeenkomst
De fasen voor het sluiten van de overeenkomst voor het abonnement van Koffiestore worden duidelijk aangegeven op de website. De overeenkomst wordt gesloten door middel van selectie door de consument, het daarna klikken op de daarvoor bestemde ‘akkoord’-knop en de door Koffiestore verzonden ontvangstbevestiging via e-mail waarin alle gegevens worden vermeld van het gekozen abonnement van Koffiestore. 
De levering voor het abonnement van Koffiestore kan alleen worden uitgevoerd vanuit en voor de volgende gebieden: Nederland. 
De consument die de overeenkomst sluit, verklaart dat hij ouder is dan 18 jaar.

2. Prijzen en actiecodes. 
De genoemde prijzen zijn inclusief btw, die ook wordt gespecificeerd op de factuur die wordt verstrekt voor de aankoop van het product. 
Indien van toepassing, zijn de actiecodes die door Koffiestore en haar partners worden aangeboden alleen geldig voor de producten en in de periode die telkens wordt vermeld. De actiecodes kunnen niet worden ingewisseld voor geld en kunnen niet in combinatie met andere kortingen of actiecodes worden gebruikt. Om gebruik te maken van de kortingen en/of aanbiedingen in verband met de actiecodes, dienen deze te worden ingevuld in de daarvoor bestemde ruimte op het moment van aanmelding bij het abonnement van Koffiestore op de website. Indien dit niet gebeurt, kan de aanmelding niet worden geannuleerd of vernieuwd om de actiecode te kunnen gebruiken. Een actiecode kan ook niet later met terugwerkende kracht worden gebruikt en bij verondersteld misbruik mogen kortingscodes en/of acties worden gestaakt/geannuleerd.

3. Wijziging van het type levering en aflevering
De consument mag het type koffie, de hoeveelheid en eventueel de frequentie altijd kosteloos wijzigen via de online portal, indien hij dat doet ten minste twee dagen (48 uur) voorafgaand aan de verzenddatum van de levering. De ontvangstbevestiging van de wijziging van de levering is in te zien in de bevestigingsemail.

4. Verzending van de producten
Koffiestore voert de eerste verzending van de door de consument bestelde producten uit via PostNL naar het adres dat door de consument is vermeld en in principe binnen 24 werkuur na sluiting van de overeenkomst. De levering geschiedt doorgaans binnen 1 werkdag. De daaropvolgende leveringen vinden elke maand plaats op vooraf bepaalde data in overeenstemming met het gekozen abonnement van Koffiestore. De vermelde leveringstijden van de producten gelden ter indicatie. Indien de wijziging van de levering door de consument wordt doorgegeven twee dagen voorafgaand aan de verzenddatum van die levering, wordt de kennisgeving van wijziging binnen 48 werkuren verwerkt, zodat de leveringen na die kennisgeving worden uitgevoerd op basis van de producten die de consument heeft besteld.

5. Facturering 
Voor elke bestelling van particuliere consumenten wordt een factuur verstrekt. Voor het opstellen van de factuur wordt gebruik gemaakt van de informatie die de consument heeft verstrekt bij de bestelling. Na verstrekking van de factuur kan deze niet meer worden veranderd. Bij het bestellen moet worden vermeld of het verzendadres afwijkt van het factuuradres.

6. Opschorting / ontbinding
Indien enige levering van goederen voor het abonnement van Koffiestore niet wordt betaald door de consument, heeft Koffiestore het recht om verdere leveringen op te schorten. Indien na een betalingsherinnering ook niet wordt betaald door de consument, heeft Koffiestore het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Deze ontbinding laat de aanspraak op betaling van de reeds geleverde goederen en aanspraak op schadevergoeding onverlet.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

en ontvang de beste deals!