De factuur die je bij een bestelling van Koffiestore.nl krijgt, is jouw garantiebewijs. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, geldt voor de door Koffiestore.nl geleverde producten dat deze door derden zijn geproduceerd en hiervoor de garantie geldt zoals deze door de producent wordt gegeven. De zogenaamde fabrieksgarantie. De aansprakelijkheid van Koffiestore.nl beperkt zich tot de aansprakelijkheid welke door de producent wordt aanvaard en die de wet haar voorschrijft. De consument heeft in elk geval 2 jaar fabrieksgarantie. Dit wordt voorgeschreven door de Nederlandse wetgeving. Je bent gedekt tegen fouten die in de fabriek zijn gemaakt.

Voor garantie kun je langskomen in onze showroom of je kunt de artikelen terugsturen naar Koffiestore.nl. De kosten en het risico van het versturen liggen bij jou als klant. Nadat wij de goederen ontvangen hebben, zullen wij deze beoordelen. In geval van twijfel zullen wij de leverancier raadplegen en je hiervan op de hoogte stellen wat zij beslissen. De goederen (eventueel nieuw of gerepareerd) zullen hierna teruggestuurd worden. De kosten hiervan zijn voor Koffiestore.nl. De beslissing of een garantieclaim wordt toegewezen ligt bij Koffiestore.nl en/of de desbetreffende leverancier en is bindend.

Controleer de ontvangen producten

De aangeboden fabrieksgarantie doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten. Controleer bij ontvangst van jouw bestelling of je het juiste product hebt ontvangen en deze onbeschadigd is. Constateer je een beschadiging of heb je een verkeerd product ontvangen, dan verzoeken wij jou dit zo spoedig mogelijk (binnen 48 uur) aan ons te melden via mail (info@koffiestore.nl) of telefoon (085-0471831).